Graduering

Graduering

Graduering Gradueringen er en festdag for alle. Både for eleverne som skal gradueres, for de som eleverne har trænet med, og ikke mindst for instruktøren, som ser frugten af sit arbejde. Gradueringen sker ved, at eleven viser de kihon-, kata- og kumitebevægelser, der er pensum for den grad som eleven skal opnå.


Her kan du se bælter og pensum:


Pensum Børn 4-6 år


Pensum Børn 7-14 år


Pensum Voksne